Skip to Content
Deze website van Noordhoff maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies >
Akkoord   Weigeren
Lezen voor de lijst

Lezen voor de lijst

Betere leesvaardigheid en meer leesplezier door boeken die aansluiten op het persoonlijke leesniveau van de leerling!

Lezenvoordelijst is een didactische aanpak voor het fictie- en literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door Theo Witte (Rijksuniversiteit Groningen). De kerngedachte is dat je de literaire competenties van leerlingen kunt ontwikkelen door leerlingen boeken te laten lezen die aansluiten bij hun leesniveau. Ook het stimuleren om telkens een niveau hoger te gaan lezen is hierbij belangrijk.

Alle Lijsters zijn voorzien van een leesniveau van Lezenvoordelijst. Ook het gratis verkrijgbare docentenmateriaal is gekoppeld aan deze leesniveaus.

Bekijk ons complete aanbod

Klik hier voor meer informatie over Lezenvoordelijst

 • Instapniveau Beginnend lezen
  Je praat zelden over boeken. Eigenlijk houd je niet van lezen, maar goed als het dan toch moet, lees je het liefst dunne jeugdboeken. Vooral boeken met veel actie en drama, zodat het lezen lekker opschiet. De hoofdpersoon moet van jouw eigen leeftijd zijn en maakt dingen mee die jij ook mee zou kunnen maken, zoals pesten, beroemd worden of verliefd zijn.
  Niveau 1 Belevend lezen
  Je leest met niet al te veel moeite elk jaar de verplichte boeken. Populaire series spreken je aan, van belevenissen van leeftijdgenoten tot fantasieboeken. Vooral boeken met veel spanning en drama, zodat je goed met de hoofdpersoon mee kunt leven. Belangrijk is wel dat de hoofdpersoon aardig is en dat het boek niet al te verwarrend is en een goed einde heeft.
  Niveau 2 Verkennend lezen
  Je bent (redelijk) gemotiveerd om boeken voor school te lezen. Je leest om jouw eigen wereld te verkennen. Je staat open voor andere boeken dan die je gebruikelijk leest. Belangrijk is dat de hoofdpersoon iets verder in zijn leven is dan jij en dat je kunt lezen over zijn ontwikkeling.
  Niveau 3 Reflecterend, ontdekkend lezen
  Je leest graag boeken en laat je niet afschrikken door de titel, dikte en kaft van het boek. De stijl en opbouw mogen best wat uitdagend zijn. Je vindt het leuk om door de hoofdpersoon aan het denken te worden gezet. Je hebt geleerd om zelf een oordeel te vormen over het boek aan de hand van jouw leeservaring en je mening te beargumenteren.
   

  Bron: Lezen voor de lijst

 •         Niveau 2          Herkennend lezen 
  Je hebt je (grootste) tegenzin om te lezen overwonnen en je leest zonder al te veel moeite elk jaar de verplichte boeken. Jeugdliteratuur spreekt je zeker nog aan, maar boeken met volwassenen in de hoofdrol vind je ook heel aanvaardbaar. Belangrijk is wel dat je je goed met de hoofdpersoon moet kunnen identificeren. En het boek moet niet al te verwarrend zijn.
  Niveau 3 Reflecterend lezen
  Je vindt lezen niet vervelend. Je interesseert je vooral voor de inhoudelijke kant van de boeken: ze moeten over psychologische of maatschappelijke onderwerpen gaan. Je ontdekt dat boeken iets vertellen over de wereld om je heen, dat ze je aan het denken zetten, je helpen om ideeën te vormen. Je vindt het ook leuk om over boeken te discussiëren.
  Niveau 4 Interpreterend lezen 
  Je leest ‘echte’ volwassen boeken en je hebt ook oog voor hoe de schrijver het verhaal vertelt. De stijl en de opbouw mogen best wat ongewoon zijn, want je wilt je wel aanpassen. Je hebt geleerd om zelf een oordeel te vormen over het boek, op grond van allerlei soorten argumenten. Bovendien ben je in staat om op eigen kracht steekhoudende dingen te zeggen over thema en motieven. Wat je nog niet zo goed kunt, is overzien welke plaats het werk inneemt in het oeuvre van een schrijver of in de literatuurgeschiedenis.
  Niveau 5 Letterkundig lezen 
  Je kunt complexe boeken lezen en verschillende betekenislagen in boeken onderscheiden. Je leest boeken niet meer alleen om de gebeurtenissen die zich erin afspelen, maar ook omdat ze bijvoorbeeld door anderen bijzonder gevonden worden. Je kunt niet alleen moderne, maar ook oudere werken lezen en je kunt ze plaatsen in de cultuurhistorische context, eventueel nadat ze zelf onderzoek hebt. 
   

  Bron: Lezen voor de lijst

 •   Target audience Literature level Language level
  Early Blackbirds A: Young reader 1-2 a-e
  Young Blackbirds B: Young adult reader 2-4 a-e
  Blackbirds C: Adult reader 3-6 a-e

  Bron: Novellist