Ontdek jouw leesniveau

Ontdek jouw leesniveau

Kies de uitspraken die het beste bij jou passen. Na slechts zes vragen berekenen wij jouw persoonlijk leesniveau!


 1. Wat past het best bij je?

 2. "Lees je vaak?"

 3. Heb je ervaring met literatuur voor volwassenen?

 4. Mag het boek ver van je af staan?

 5. Mag het verhaal ingewikkeld zijn?

 6. Mag de auteur spelen met taal?1

Niveau 1 Belevend lezen

Leerlingkenmerken:
 • heeft weinig ervaring met het lezen van fictie
 • houdt niet van lezen, leest omdat het moet
 • heeft een laag leestempo
 • vindt het niet prettig om lang over een boek te praten
 • wil door een boek worden geamuseerd
Doelen:
 • belevend leren lezen
 • gemotiveerd raken om te lezen
 • interesse ontwikkelen voor bepaalde genres en onderwerpen
Boekkenmerken:
 • niet te dik
 • gaat over bekende onderwerpen
 • de gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op
 • eenvoudige opbouw van het verhaal
 • bevredigend einde
 • amuseert de lezer (spannend, dramatisch, humoristisch, sensationeel)

2

Niveau 2 Herkennend lezen

Leerlingkenmerken:
 • heeft positieve ervaringen met het lezen van fictie
 • vindt het fijn om personages, situaties en gebeurtenissen in een boek te herkennen
 • vindt het leuk om met klasgenoten over een boek te praten
 • wil zich vooral met een boek ontspannen
Doelen:
 • herkennend leren lezen
 • interesse ontwikkelen voor nieuwe genres en onderwerpen
Boekkenmerken:
 • voor jongeren herkenbare onderwerpen en personages
 • dramatisch, meeslepend verhaal
 • verhaal heeft weinig obstakels (tijdsprongen, perspectiefwisselingen, meerdere verhaallijnen, open plekken)
 • eventueel een open einde

3

Niveau 3 Reflecterend lezen

Leerlingkenmerken:
 • heeft positieve ervaringen met het lezen van eenvoudige literaire romans
 • is geïnteresseerd in onderwerpen die spelen in de wereld van volwassenen
 • vindt het interessant om te horen wat klasgenoten van een boek vinden en er samen over te discussiëren
 • wil door het boek nieuwe werelden ontdekken en aan het denken worden gezet
Doelen:
 • reflecterend leren lezen
 • horizon verbreden
 • interesse ontwikkelen voor verteltechniek
Boekkenmerken:
 • het onderwerp hoeft niet aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren
 • morele, maatschappelijke en psychologische kwesties worden genuanceerd uitgewerkt en roepen discussie op
 • er kan een levensles uit het boek worden gehaald
 • het boek kan hier en daar ingewikkeld in elkaar zitten (perspectiefwisselingen, tijdsprongen, verschillende verhaallijnen)
 • er is een diepere betekenislaag

4

Niveau 4 Interpreterend lezen

Leerlingkenmerken:
 • heeft belangstelling voor literaire romans en heeft daar ook redelijk veel ervaring mee
 • is geïnteresseerd in verteltechniek
 • wil doordringen in niet-alledaagse, soms complexe personages, situaties en gebeurtenissen
 • vindt het uitdagend om een tekst te analyseren en te zoeken naar diepere betekenislagen
Doelen:
 • interpreterend en esthetisch leren lezen
 • interne verbanden leren leggen (zoals oorzaak, gevolg, motieven)
 • ontwikkelen esthetisch besef (literatuur als kunstvorm)
Boekkenmerken:
 • kan veel inspanning en tijd van de lezer vergen
 • veronderstelt veel algemene, soms ook specifieke kennis (bijvoorbeeld cultuurhistorische kennis)
 • het verhaalverloop en het gedrag van personages zijn minder goed voorspelbaar
 • de verhaalstructuur kan complex zijn, kan veel inspanning van de lezer vragen
 • vaak meerduidige betekenis

5

Niveau 5 Letterkundig lezen

Leerlingkenmerken:
 • heeft belangstelling voor literaire klassiekers en belangrijke schrijvers
 • is geïnteresseerd in de achtergronden en literair-historische context van een boek
 • heeft oog voor de literaire stijl en kan daarvan genieten
 • legt binnen de tekst verbanden op meerdere niveaus
 • brengt het boek gemakkelijk in verband met andere media en de wereld buiten de tekst
 • vindt het leuk en uitdagend om zich te verdiepen in taal, literatuur en cultuur
Doelen:
 • letterkundig leren lezen
 • tekstinterne en tekstexterne verbanden leggen
 • ontwikkelen van interesse voor poëtica en stijl van auteur
Boekkenmerken:
 • doet beroep op culturele, poëticale en literaire kennis
 • personages en thematiek staan ver af van de leefwereld van de jongeren; de inhoud kan complex zijn
 • taalgebruik en literaire conventies kunnen afwijkend of (zeer) gedateerd zijn
 • complexe structuur en betekenis (meerduidig, impliciet)

6

Niveau 6 Academisch lezen

Leerlingkenmerken:
 • gedreven, ambitieuze lezer van literatuur, kent veel teksten uit de wereldliteratuur
 • is geïnteresseerd in academische benadering van literatuur
 • kan de tekst vanuit verschillende invalshoeken benaderen en interpreteren (psychologisch, filosofisch, sociologisch, et cetera)
 • ziet intertekstuele verbanden
 • vindt het interessant om eigen leeservaringen uit te wisselen met experts
 • leest om vat te krijgen op de wereld en op zichzelf
Doelen:
 • academisch leren lezen
 • intertekstuele verbanden leggen
 • literatuurwetenschappelijk onderzoek doen
Boekkenmerken:
 • veronderstelt veel algemene, culturele en literaire kennis
 • vraagt soms ook specialistische kennis van literair-historische context
 • kan impliciete verwijzingen bevatten naar klassieke motieven (de Bijbel, mythologie)
 • kan verwijzen naar andere teksten en cultuuruitingen
 • geraffineerde, soms experimentele stijl
 • rijke en gelaagde betekenis, vaak moeilijk te doorgronden